Praktijkervaringen met Skincair bij zorginstellingen

Met Skincair is  vanaf 2017  veel praktijkervaring  opgedaan in een  aantal  zorginstellingen met  als resultaat
veel verbeteringen voor bewoner en de zorg.

Skincair is sinds  2017 – 2018  stapsgewijs  in gebruik genomen bij Land van Horne in Weert, ORO in Deurne,
SZR in Tiel, Quarijn in Wijk bij Duurstede, Avoord in Etten Leur, Brabant Zorg in Oss, Interzorg in Assen etc.
Vele andere zorg- instellingen zijn inmiddels ook gestart met de eerste introducties en pilots met Skincair
(Omring, Proteion, MijZo, Woonzorg Flevoland).

Belangrijke praktijkervaringen van ergotherapeuten,
wondverpleegkundigen en verzorgenden:

1. Comfort:

 • “Het comfort, welbevinden en huidconditie van onze bewoners is beslist verbeterd”
 • ”Het bedlaken is niet meer zo nat en vol vouwen in de ochtend”
 • “We merken verbetering van de nachtrust bij een aantal bewoners van
  PG-afdelingen”
 • “Veel bewoners die het zelf  kunnen aangeven vinden het slapen en verblijven
  op Skincair veel prettiger”
 • “Onze PG bewoners slapen dieper en zijn in de ochtend beter uitgerust, minder
  onrustig en vragen minder zorg”

2 Zelfredzaamheid:

 • “Een aantal bewoners kunnen veel meer zelf nu in bed en werken actief mee
  met transfers”
 • “We merkten na enige tijd dat een aantal bewoners weer ging draaien en zelf
  verliggen in bed ‘s nachts”
 • ”De zorgverlening in de ochtend gaat veel gemakkelijker nu en scheelt ons tijd “
 • “We kunnen met Skincair bewoners die langzaam achteruitgaan in
  beweegmogelijkheden  langer mobieler houden”

3 Zorgtoepassing en –zwaarte:

 • “We hebben veel minder wrijf- en schuurplekken bij bewoners met Huntington”
 • “Collega’s op somatiek en PG afdelingen willen niet meer zonder Skincair werken”
 • “Skincair geeft ons nieuwe mogelijkheden om in te spelen op de toenemende
  zorgzwaarte van onze bewoners”
 • “Ik kan veel handelingen nu alleen doen, bv in de nachtdienst en
  in de ochtendverzorging”

4 Materiaalgebruik, preventie decubitus en heling:

 • “Door tijdige en preventieve inzet van Skincair ontstaat er veel minder decubitus
  categorie 1 en 2”
 • “Na kortere tijd zien we bij veel mensen verbetering van de huidconditie”
 • “We hebben nu een serieus alternatief voor de te snelle inzet van dure luchtmatrassen”
 • “INCO materiaal blijft beter zitten en hoeft niet zo snel vervangen te worden”

Bekijk de ervaringen van zorginstellingen met Skincair.

Benieuwd wat Skincair voor
u organisatie kan betekenen?

Wat zijn de belangrijkste voordelen van Skincair vanuit verpleging en inkopers perspectief.