Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van Skincair

Er is een uitgebreid medische wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de specifieke eigenschappen van het Skincair medisch hoeslaken onder 112 bewoners  van 8 verpleeginstellingen met verminderde mobiliteit en verhoogd risico op decubitus.  Er is onderzocht wat de effecten zijn van Skincair
op incidentie van decubitus en de afhankelijkheid van zorg.

Het  longitudinale  praktijk  onderzoek werd  geleid door  Dr. Martin van Leen met mede auteurschap van
Prof. Dr. Jos Schols van  de  CAPHRI  faculteit  van  de Universiteit van Maastricht.  Dit  onderzoek werd
rond  7  maart  2022  gepubliceerd  in  het  blad  Wounds International. De deelnemers  verbleven  eerst 6
weken op  hun  standaard  matras en  een  katoenen  laken, daarna  verbleven  ze  in  de  interventieperiode
6 weken op het Skincair medisch hoeslaken.

De waargenomen effecten en resultaten waren:

    1. De zelfredzaamheid van bewoners in bed nam aanzienlijk toe, er was ook minder zorg nodig voor wisselligging, en herpositioneren. Veel verpleeghandelingen konden door 1 verpleegkundige i.p.v.
      2 verpleegkundigen gedaan worden.
    2. Er ontstond veel minder decubitus op Skincair in vergelijking met het
      katoenen laken.

Door de preventieve inzet van Skincair verbeterde  de huid conditie aantoonbaar Hierdoor daalde de inzet
van statische en dynamische lucht matrassen na afronden van het onderzoek.

Heeft u vragen over het onderzoek
of wenst u graag inzage in het
volledige onderzoek?

Uit: Wounds international, maart 2022

Effecten van een ventilerend zijdeachtig, 3-laags
ventilerend hoeslaken op het zelf herpositioneren,
ondersteuning bij herpositionering en decubitus
incidentie: een pragmatisch observatie onderzoek.

Naast drukvermindering door het gebruik van speciale ondersteunende oppervlakken en herpositionering, adviseren de richtlijnen voor preventie en behandeling van decubitus tegenwoordig ook over schuifkracht-vermindering en regulering van het microklimaat door het gebruik van zijdeachtige matrashoezen en lakens in plaats van katoenen lakens en hoezen. Skincair (Sense Textile), een nieuw ontwikkeld ademend zijdeachtig, 3-laags ventilerend matras hoeslaken, vermindert schuifkrachten en is in staat om overtollig vocht af te voeren, wat kan resulteren in beter zelf-herpositioneren in bed, verminderde verpleegkundige ondersteuning bij het herpositioneren en een verhoogde preventie van decubitus wonden.

Bovendien kan het verminderen van de hoeveelheid vocht en het verbeteren van het microklimaat resulteren in het minder beschadigen van de huid in het algemeen. In totaal namen 112 bewoners van acht verpleeghuizen deel, allen met een risico op ontwikkeling van decubitus, aan een 12-weken durende observatie studie. De bewoners werden geselecteerd, gebaseerd op de volgende criteria: leeftijd >65 jaar, Braden score <18, liggend op standaard katoenen hoeslaken rond een preventief matras en met behoefte aan verpleegkundige ondersteuning voor herpositionering. Gedurende de eerste 6 weken lagen alle 112 bewoners op het katoenen hoeslaken (controle periode) en gedurende de tweede 6 weken lagen alle bewoners op het nieuwe 3-laags ventilerende hoeslaken (interventieperiode), terwijl ze de gebruikelijke zorg ontvingen.

Er waren geen veranderingen in het matras gebruik gedurende deze periode van 12 weken. Op het katoenen hoeslaken waren alle bewoners niet in staat om zichzelf in bed te herpositioneren en hadden daarom voor het herpositioneren verpleegkundige ondersteuning nodig. Aan het einde van de 6 weken durende interventie periode was 69,6% van de bewoners in staat om hun positie in bed te veranderen zonder verpleegkundige ondersteuning, wat impliceert dat de behoefte aan verpleegkundige ondersteuning bij herpositionering op Skincair aanzienlijk was afgenomen.

De ontwikkeling van decubitus (PU’s) werd ook gemonitord. In de controle periode, toen de bewoners op het katoenen laken lagen, ontwikkelden 22 bewoners 41 PU’s (categorie 2). In de interventie periode ontwikkelden 2 bewoners PU (categorie 2) en bij 1 bewoner ging een PU (categorie 2) over in een PU (categorie 3). Deze studie toonde aan dat het gebruik van het nieuwe ademende zijdeachtige, 3-laags ventilerend hoeslaken, dat fungeert als directe patiënt interface, tot een verbeterde zelf-herpositionering van patiënten in bed leidde en tot minder behoefte aan verpleegkundige ondersteuning tijdens het herpositioneren. Bovendien werd er een lagere decubitus incidentie waargenomen.